Wednesday, October 21, 2009

Tariqah Naqshabandiyyah Di Malaysia

Kertas Kerja Bertajuk: "Al-Tariqah Al-Naqshabandiyyah Fi Malayziya" oleh: Dr Hj Jahid bin Hj Sidek (Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya) dan Dr Hj Mohd Bukhari Lubis (Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Universiti Malaya) Bersempena: "Multaqa at-Tasawwuf al-Islami al-'Alami", Anjuran: Kerajaan Negara Libya Tarikh: 22-24hb Rabiul Akhir, 1424H bersamaan 16-18hb September, 1995, Tempat: Tripoli, Libya.

Dinisbahkan Tariqah Naqshabandiyyah kepada Shaikh Baha'uddin Muhammad Bin Muhammad al-Husaini al-Uwaysi (717 - 791 Hijrah bersamaan 1317 - 1388 Masehi). Diambil tariqah ini daripada Rasulullah S.A.W. yang mengajarkannya kepada Khalifah yang pertama Saidina Abu Bakar as-Sidiq R.A. dan dengan sebab itu zaman tersebut dikenali tariqah ini dengan nama Tariqah Siddiqiah. Dan apabila sampai zaman Shaikh Abi Yazid Bistami Q.S. dikenali pula dengan nama Tariqah Taifuriah. Dan ketika sampai ke zaman Khawajah 'Abdul Khaliq Gujdwani QS berubah namanya kepada Tariqah Khawajakaniah. Dan akhirnya di zaman Shaikh Baha'uddin al-Naqshabandiy QS berubah namanya sebagai Tariqah Naqshabandiyyah.
Dan dibahagikan Tariqah Naqshabandiah itu kepada beberapa cabang yang penting:
  1. al-Naqshabandiyyah al-Ahrariyyah yang dinisbahkan kepada Shaikh Nasiruddin 'Abdullah al-Ahrar QS (Wafat 1890H/1470M)
  2. al-Naqshabandiyyah al-Mujaddidiyyah yang dinisbahkan kepada Shaikh Ahmad Faruqi as-Sirhindi yang digelarkan dengan Mujadidi alf thani QS (Wafat 1034H/1619M)
  3. al-Naqshabandiyyah al-Mazhariyyah yang dinisbahkan kepada Shaikh Shamsuddin Habibullah Jan Janan Mazhar al-'Alawiy QS (Dilahirkan 1113H/1698M)
  4. al-Naqshabandiyyah al-Khalidiyyah yang dinisbahkan kepada Shaikh al-Khalid al-'Uthmani QS (Wafat 1242H/1827M)

Sesungguhnya telah berkembang Tariqah Naqshabandiyyah Khalidiyyah dan memberi kesan ke atas kaum muslimin terutamanya di Indonesia dan Malaysia sekarang. Dan telah berkembang juga Tariqah Naqshabandiyyah Mujaddidiyyah ke utara iaitu di Negeri Kedah Darul Aman. Akan tetapi kesan Tariqah tersebut tidak dapat dilihat lagi sekarang disebabkan ketiadaan pemimpin yang benar-benar menjalankan dan mengamalkan tariqah tersebut.

Umumnya diberikan penekanan oleh Tariqah Naqshabandiyyah Khalidiyyah ke atas amalan zikir yang asas seperti berikut:

  1. Zikir Ismu Zat, Allah... Allah... Allah... secara khafi yang dihantar terus ke (1) Latifah Qalbi, dan (2) Latifah Ruh, dan (3) Latifah Sirr, dan (4) Latifah Khafi, dan (5) Latifah Akhfa' dan (6) Latifah Nafs, dan (7) Latifah Kuli Jasad. Kemudian disambung dengan zikir Nafi Isbat dan Muraqabah seperti Muraqabah Ahadiah dan Muraqabah Ma'iyah dan yang seumpanya.
  2. Zikir Tahlil Lisan (La Ilaha Illa Allah)
  3. Khatam Khawajakan. Dan di dalamnya dibacakan ayat suci al-Quran Surah al-Fatihah kemudian Selawat ke atas Nabi SAW kemudian dibacakan Surah al-Insyirah, dan Surah al-Ikhlas dan surah-surah yang lain.
  4. I'tikaf/Khalwah/Suluk dalam tempoh 10 hari atau 20 hari atau 30 hari atau 40 hari.

Tariqah Naqshabandiyyah Di Malaysia

Wujud di Malaysia beberapa tariqah pada masa sekarang dan sebahagiannya Tariqah Naqshabandiyyah Khalidiyyah dan Shatariyyah dan Dharqawiyyah dan Qadariyyah dan Samaniyyah dan Ahmadiyyah dan sebagainya. Daripada jumlah yang banyak tersebar 3 tariqah iaitu Tariqah Naqshabandiyyah Khalidiyyah dan Ahmadiyyah (Idrisiyyah) dan Qadariyyah.

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, sesungguhnya Tariqah Naqshabandiyyah telah sampai ke Malaysia daripada Indonesia seperti Shaikh Ismail Minangkabawi dan Shaikh 'Abdul Wahab Babussalam. Selain itu terdapat juga dua penyebar yang berpengaruh bagi Tariqah Naqshabandiyyah daripada pendakwah di Sumatera dan kedua mereka ialah Dr Shaikh Jalaluddin (Wafat 1975M) dan Profesor Qadiran Yahya (Wafat ?). Kedua-dua mereka berpengaruh besar dalam berkembangnya Tariqah Naqshabandiyyah di Malaysia.